Bolívia

Bolivia limita el nord i l’est amb el Brasil. A l’est i sud-est amb Paraguai, al sud amb Argentina, al sud i a l’oest amb Xile, a l’oest amb el Perú. El perímetre total de les fronteres arriba als 6.834 quilòmetres. La seva superfície és de 1.098.581 Km2 (equivalent a les superfícies de França i Espanya juntes).


A Bolívia, segons estadístiques de l’INE de Bolívia, hi ha més de 10 milions d’habitants i ocupa el nombre 111 (de 179 països) dins de l’índex de desenvolupament humà sent considerat el país més pobre d’Amèrica del Sud.

Augmenten cada vegada més les desigualtats entre les regions urbanes i les rurals.

Segons últimes dades de l’UNICEF de 2010, actualment el 44,4% de nens i adolescents a Bolívia pateix pobresa o estan en situació de risc i el més alarmant es mostra a l’àrea rural, on el 90 % dels infants s’enfronta amb la misèria.

Els nens i adolescents de Bolívia són prop de 4,5 milions, un 47 % dels gairebé 10 milions d’habitants del país, segons l’estudi de la UNICEF conclòs a finals del 2009.

El Alto és una ciutat situada a una altitud de 4.100 m, al costat de la ciutat de La Paz. El 6 de Març de 2010 El Alto va complir 25 anys. L’any 2010 tenia una població de més de 1.100.000 habitants.

Fotografia: Nenes en l’exterior de casa seva. Existeix una gran falta d’escoles. Els nens i les nenes assisteixen al col·legi en un sol torn, al matí o a la tarda. Aquest fet es deu que per falta d’infraestructures escolars, un mateix col·legi atén un grup d’alumnes en el matí amb els seus respectius professors i un altre grup d’alumnes a la tarda amb un altre equip de professors diferents.

La sanitat a Bolívia, comparada amb la dels paisos desenvolupats, està en una situació molt precària, ja que només tenen accés a la seguretat social un percentatge escàs de la població, com pot veure’s en les estadístiques que figuren a continuació. Per tant la majoria de persones, per poder ser ateses sanitàriament han d’abonar prèviament l’import del servei, la qual cosa ocasiona una mortalitat infantil elevada i que l’esperança de vida se situï entorn dels 60 anys.


Fotografia: Un nen somrient. El sistema sanitari és molt deficitari, sense sanitat pública i amb equipaments insuficients. Més de 7 de cada 100 nens moren abans dels 5 anys segons dades de la O.N.U.

Fotografia: El mitjà de transport més corrent per als nens és l’aguayo. Aquest és un teixit molt resistent de vius colors que la mare es penja a l’esquena, on porta el nen durant gran part del dia, moltes vegades mentre treballa. Això origina en alguns casos malformacions als ossos dels malucs del nen i retarda la seva mobilitat.

La majoria de la població treballen pel seu compte en treballs precaris, com per exemple: venda ambulant, fabricació casolana de menjars i altres productes, etc.


Fotografia: “Restaurant ambulant”. Una de les moltes parades on es ven menjar fabricat a casa o in situ, lloc on acudeixen a menjar les persones amb escassos recursos. Per un plat de fideus es cobra 1 bolivià (0.10 €).


Fotografia: Fruiteria ambulant. Dona venent fruita en qualsevol lloc d’El Alto.

La majoria de la població d’El Alto és originàriament indígena de l’ètnia aymara, i en els últims 15 anys, a causa de la creixent migració, ha registrat un gran increment. El Alto és una de les ciutats de Bolívia amb un major índex de pobresa i gran escassetat de serveis bàsics.

Bolívia té 5.800.000 de pobres amb una població d’uns nou milions de persones, la qual cosa equival a més del 63% de la població. Aquesta xifra continua incrementant-se, segons el PNUD cada any gairebé 175.000 bolivians se sumen al conjunt de persones que no arriben als ingressos suficients per satisfer les seves necessitats bàsiques. Si continua aquesta progressió es preveu que el 2015 la pobresa extrema s’haurà incrementat un 10%.

La majoria de famílies manquen d’ingressos fixos laborals, per la qual cosa no poden adquirir els aliments necessaris per a una nutrició suficient. Es constata que el 50% dels nens menors de 5 anys, pertanyents a les famílies més humils, pateixen desnutrició crònica.

Fotografia: Nen treballant d’enllustrador. Només a la ciutat d’El Alto hi ha uns 40.000 nens treballadors, d’aquests uns 500 es dediquen a enllustrar sabates.

Fotografia: Uns nens de Bolívia jugant. Es calcula que a Bolívia uns 500.000 nens han de treballar en condicions molt precàries per ajudar la família a sobreviure.

La mortalitat infantil de menors de 5 anys a Bolívia és de 66 morts per cada 1.000 nens nascuts vius. A més la taxa de mortalitat infantil a les zones rururals duplica la de la zona urbana.

A Bolívia la cobertura d’atenció sanitària en el part és del 67%, encara que entre la població més pobre no arriba al 20%.

Segons xifres oficials, a Bolívia la mortalitat relacionada amb l’embaràs i el part són un greu problema. Segons dades de l’OMS la mortalitat materna és de 420 per cada 100.000 nens nascuts. La falta d’atenció en el part per personal sanitari qualificat és un dels principals factors que motiven aquesta mortalitat materna. A les zones més pobres, les dones tendeixen a atendre els seus problemes de salut amb mètodes tradicionals i a les seves pròpies llars.

Tres quartes parts de la població boliviana no tenen accés a la xarxa d’aigua potable i clavegueram. Per això la població resident en zones rurals i suburbis urbans tenen un gran risc de contreure malalties epidemiològiques.

Fotografia: Dona trossejant carn en un mercat ambulant. Les condicions de salubritat i higiene són poques per no dir inexistents. Per això hi ha una gran abundància d’infeccions i malalties.